Thông báo
Thông báo số 05/TB -CĐVC V/v Vận động và đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn năm 2020
Thông báo số 05/TB -CĐVC V/v Vận động và đóng góp quỹ Mái ..
06/05/2020 .

Thông báo số 05/TB -CĐVC V/v Vận động và đóng góp quỹ Mái ấm công đoàn năm 2020

  Kế hoạch hoạt động BCH Công đoàn
   Học tập và làm theo Bác
   Tin hoạt động BTEC
   Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên
   Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: Chú trọng nâng cao kỹ năng ..
   27/12/2019 .

   Thực hiện việc đào tạo chuyên sâu theo hướng thực hành, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (KT-KT) xác định công tác nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên là nhiệm ..

   Tấm gương nhà giáo
   Tuyển sinh năm 2020
   Tuyển sinh năm 2020
   25/02/2020 .

   Tuyển sinh năm 2020